ستاره

اگر سهم من از این همه ستاره

فقط سوسوی غریبی است، غمی نیست.

همین انتظار رسیدن شب برایم کافیست...

...

/ 0 نظر / 10 بازدید