ای کاش باران ببارد

 
بر این شب بی ترنم ،
ای کاش باران ببارد ...

آدم ، زمین ، شوق گندم ،
ای کاش باران ببارد ...

چشمان سرشار حیرت ،
لب‌های لبریز حسرت ،
تا بشکفند از تبسم ،‌

ای کاش باران ببارد ...


بی حرفی از جنس رویش ،
یک باغ و صد شاخه خواهش ،
در آرزوی تکلم ،

ای کاش باران ببارد ...

هر خش خش خار و خس را ، باران نم نم شنیدیم ...
مردیم در این توهم ،‌

ای کاش باران ببارد ...

من خواب دیدم صدایم ،
چون بال‌های گل سرخ
در بادها می‌شود گم ،

ای کاش باران ببارد ...

 

/ 4 نظر / 69 بازدید
حسن

ای کاش باران ببارد و دوباره این درج 83 شعرهای زیبا بگوید...

رضا

سلام سایت جالبی دارید

عشقباز

اینم قشنگ بود... من شعر بلد نیستم... ولی حرف دلم رو خیلی ساده می زنم برای غریبه هایی که شاید همیشه تو این دنیای مجازی من فقط نقش بازی کنند...

امینی

مرسی