.: ردپا :.

 
پنجره
نویسنده : الهه - ساعت ٦:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ اسفند ،۱۳٩٠
 

پنجره را باز میکنم
در آغوش آسمـان فریاد میزنم ...
حضور آسمان گاهی چون بادی موافق در افکارم رخنه میکند
و پریشانی موهایم را بهانه ای میشود ...

زوزه های دلواپس انتظار
زیر بار سنگین قدم هایم ناتوانی خود را خش خش میکنند

تاریکی آرام از فراز کوهها فرود می آید

امشب از جنس فریادم
از جنس نیـــاز ...
...