.: ردپا :.

 
ای کاش باران ببارد
نویسنده : الهه - ساعت ۳:٢٠ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٧ آذر ،۱۳۸۸
 

 
بر این شب بی ترنم ،
ای کاش باران ببارد ...

آدم ، زمین ، شوق گندم ،
ای کاش باران ببارد ...

چشمان سرشار حیرت ،
لب‌های لبریز حسرت ،
تا بشکفند از تبسم ،‌

ای کاش باران ببارد ...


بی حرفی از جنس رویش ،
یک باغ و صد شاخه خواهش ،
در آرزوی تکلم ،

ای کاش باران ببارد ...

هر خش خش خار و خس را ، باران نم نم شنیدیم ...
مردیم در این توهم ،‌

ای کاش باران ببارد ...

من خواب دیدم صدایم ،
چون بال‌های گل سرخ
در بادها می‌شود گم ،

ای کاش باران ببارد ...